Novinky

22. května 2024 - Pozvánka na výroční členskou schůzi (vč. plné moci), která se bude konat v pátek 14. 6. 2024 v družstevní jídelně v Olešné od 12 hodin.

1. března 2023 - Pozvánka na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 17. 3. 2023 v družstevní jídelně v Olešné od 12 hodin.

2. března 2022 - Pozvánka na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 18. 3. 2022 v družstevní jídelně v Olešné od 12 hodin.

2. března 2022 - Změny stanov ZD Olešná pro rok 2022.

1. července 2021 - Pozvánka na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 16. 7. 2021 v družstevní jídelně v Olešné od 14 hodin.