ZD Údolí

Zemědělské družstvo Údolí Olešná v čele s předsedou představenstva Janem Salačem hospodaří na celkem 1250 hektarů půdy, z čehož je asi 250 ha luk a pastvin. Kromě klasických obilovin se dále věnuje pěstování kukuřice, řepky a na 90 ha brambor. Živočišná výroba pak představuje stádo o celkovém počtu 1250 kusů hovězího dobytka včetně cca 550 kusů krav.